Hakkımızda

Mitolojide kahramanlar muhteşem güç ve becerilere sahiptir. Onlar gitgide zorlaşan mücadeleler içinde yer alır ve daima cesaretleriyle öne çıkarak düşmanlarını alt ederler. Günümüzde, bu tip olağanüstü kahramanlar yok ama hepimizin içinde ayrı bir kahraman var; kendi içine bakabilen, dünyayı olumlu etkilemek isteyen, potansiyelini ortaya koyan ve bu hayatta kendini olduğu gibi var kılabilen kahramanlar. İşte, mentor ve koçlar da kendi içimize bakarken hayat yolunda bize birer yoldaştırlar. 

Bu felsefeye inanarak, Wentor, “Değişen dijital dünyada Y jenerasyonu ile önceki kuşakları bir araya getirerek bilgi paylaşımları ile sinerji yaratmayı hedefleyen ilk Tersine Mentorluk platformu” olarak 2017 yılında kuruldu.

Bilginin kullanıldığı her alanda olduğu gibi mentorluk da neslin, teknolojinin, çağın değişmesinden etkilendi ve Tersine Mentorluk dediğimiz yeni bir serüven başladı. Alışılagelen mentorluk programlarının aksine, bu kez güncel deneyimlerini önceki nesil liderlerle paylaşanlar ve iş yapış şekillerinin değişen koşullara göre adapte edilmesine yardımcı olanlar Y kuşağı genç mentorlar oldu.

Biz de Wentor.org olarak, genç mentorlarla “Dönüşümü Yakala”mak isteyen önceki kuşakları bir araya getirip, Tersine Mentorluk süreciyle ilgili destek veriyoruz. “Öğretsene, öğrenmeliyim” diyen herkesle, “Paylaşacağım, paylaşmalıyım” diyenleri bu platforma bekliyoruz.

Çünkü iyi uygulanan bir Tersine Mentorluk programının, genç neslin, kurum hikayeleri ve tepe yönetim deneyimlerine ilk elden erişimini sağlayarak, hedeflenen gelecek için onlara ilham vereceğine; tepe yönetimin ise kendi alanlarındaki gelişmelere ayak uydurmalarını kolaylaştırarak yenilikçi bakış açısıyla, güncel kalmalarını sağlayacağına inanıyoruz.

Yeni nesil mentorluk.

© Wentor. Tüm Hakları Saklıdır. 2018